Dostawa zestawu do wizualizacji przestrzennej i precyzyjnej weryfikacji lokalizacji urządzenia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do wizualizacji przestrzennej i precyzyjnej weryfikacji lokalizacji urządzenia dla Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z podziałem na cztery części:
Część 1: dostawa zestawu do powietrznej dokumentacji fotogrametrycznej,
Część 2: dostawa zestawu do naziemnej dokumentacji fotogrametrycznej,
Część 3: dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego,
Część 4: dostawa zestawu do dokumentacji fotograficznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ, odpowiednio do części postępowania.
Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA! W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2020r. poz. 106), pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się