Odbiór i utylizacja odpadów wytworzonych w Oddziałach Analiz Chemicznych Departamentu ZEL.

» Opis zapytania

Biuro Analiz Chemicznych TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na odbiór i utylizację odpadów wytworzonych w Oddziałach Analiz Chemicznych Departamentu ZEL.

Warunki ogólne zapytania:
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się