Usługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów - dostęp poprzez platformę cyfrową

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kafeteryjnych zwanej dalej „Usługami” dla pracowników Ministerstwa Finansów zwanych dalej „Pracownikami”, w tym:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Pracownikom dostęp, w tym możliwość zakupu, usług i produktów należących do wszelkich kategorii dostępnych w Systemie Wykonawcy, w tym co najmniej do:
a) sport i rekreacja w ramach miesięcznych abonamentów,
b) sport i rekreacja w formie zakupionych indywidualnie zajęć lub karnetów;
c) kultura:
d) wypoczynek;
e) inne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik I do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik I do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wyrażenie zgody na cele marketingowe oraz wyrażenie zgody na profilowanie były udzielane przez Użytkownika w sposób czytelny,
tj. w postaci odrębnych treści do zaakceptowania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2021 | 12:00


» Lokalizacja

00-916 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Instrumenty
  • Sport
  • Turystyka
  • Zabawki
  • Kultura i sztuka

» Dane nabywcy

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się