Realizacja usług Teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja usług Teleplatformy pierwszego kontaktu” polegających na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w postaci porad lekarskich, porad pielęgniarki lub położnej udzielanych na odległość na całym terytorium Rzeczypospolitej.
2. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-390 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Narodowy Fundusz Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa
telefon: 225726000
fax: Brak
email: infolinia@nfz.gov.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się