Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w Warszawie.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i termomodernizacja budynku „A” o funkcji biurowo-warsztatowo-magazynowej wraz z przebudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i elektrycznej, wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej na działce nr 9 obr. 1-08-17 w Gminie Ursynów, przy ul. Taborowej 33B w Warszawie.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach do SIWZ:
Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa (projekty, przedmiary, załącznik nr 1 do przedmiarów, Specyfikacja Techniczna),
Załączniku nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie kosztorysowe (opis w Rozdziale XIII niniejszej SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-624 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się