Sprawowanie nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont wybranych pomieszczeń, w budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 5. Wykonanie robót budowlanych obejmujących rewitalizację elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 5.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont wybranych pomieszczeń, w budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 5.
Wykonanie robót budowlanych obejmujących rewitalizację elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 5.
2. Wizja lokalna.
1) Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu objętego przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia miejsca prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia oraz warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia odbywa się na koszt własny Wykonawcy.
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)- Załącznik nr 5 do Zapytania. Dokumentacja techniczna nadzorowanych robót i STWiORB stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

84-100 Puck


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Powiat Pucki
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się