2 runda - Naświetlacze LED

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

NAŚWIETLACZ LED 50W 230V IP65 NA STATYWIE - 1 szt.
Jak w poniższym linku:
https://led-hurt.pl/pl/p/Zestaw-Statyw-Naswietlacz-LED-50W-bialy-dzienny/3690?gclid=EAIaIQobChMInaTX07iv7QIVAZayCh2cYQA8EAQYBSABEgL1ZPD_BwE

NAŚWIETLACZ LED 30W 230V IP65 PRZENOŚNY Z UCHWYTEM – 1 szt.
Jak w poniższym linku:
https://led-hurt.pl/pl/p/Halogen%2C-naswietlacz-LED-30W-bialy-dzienny-ze-stojakiem%2C-uchwytem%2C-kablem-2m%2C-wtyczka/2554

NAŚWIETLACZ LED 20W IP65 PRZENOŚNY Z AKUMULATOREM LITOWO-JONOWYM 4400m/Ah – 1 szt.
Jak w poniższym linku:
https://led-hurt.pl/pl/p/Naswietlacz-przenosny-LED-20W-IP65-bialy-zimny-z-akumulatorem/3806


Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów „równoważnych” pod warunkiem zachowania tych samych (katalogowych) własności funkcjonalnych, parametrów i jakości zastosowanych materiałów jak produkt wskazany, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego wskazanego przez Zamawiającego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny, na wezwanie Zamawiającego dołączył do oferty dokumenty (w języku polskim lub z tłumaczeniem istotnych danych koniecznych do porównania) potwierdzającymi parametry oferowanego.

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja – gwarancja 12 miesiecy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.

• Kryterium oceny ofert: WARTOŚĆ ZA WSZYSTKIE POZYCJE oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty, koszty logistyczne itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się