„Przebudowa ulicy Wejherowskiej w m. Strzebielino w zakresie wykonania chodnika”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika wraz z wjazdami wzdłuż ulicy Wejherowskiej w m-ci Strzebielino na odcinku od ul. Siewnej do zachodniej granicy działki nr 457/4. Zakres przedmiotu zamówienia oprócz podstawowych robót przy wykonaniu chodnika zawiera również do realizacji elementy takie jak: remont przepustów, profilowanie/wzmocnienie skarp, cieki podchodnikowe, bariery ochronne. Szczegółowy zakres określony w załączonej dokumentacji projektowej.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia określają:
3.2.1. Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Długa 49
Łęczyce 84-218
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Łęczyce
ul. Długa 49
Łęczyce 84-218
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się