Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2021 roku

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2021 roku. Zamawiający zapewnia materiał niezbędny do wykonania usług, tj. sadzonki drzew, krzewów, kwiatów sezonowych, nasiona trawy, paliki do drzew, nawozy, środki chemiczne do oprysku. Wykonawca udzieli gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów na okres 1 roku od daty odbioru nasadzeń.
Zakresy poszczególnych rodzajów prac określają formularz cenowy, stanowiący zał. nr 1 do SIWZ oraz informacje dodatkowe (wyjaśniające) stanowiące zał. B do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Kołłątaja 7
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Krotoszyn
Kołłątaja 7
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się