BADANIE RYNKU_Dostawa Sorbentu adsorpcyjnego do osuszacza powietrza SEDAPAC N i SEDAPAC WS_lub produkt równoważny dla TAURON Wytwarzanie S.A. _Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Dostawców do udziału w badaniu rynku, dotyczącym realizacji jednorazowej dostawy Sorbentu adsorpcyjnego do osuszacza powietrza SEDAPAC dla TAURON Wytwarzanie S.A._Oddział Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

1. SORBENT ADSORBCYJNY SEDAPAC N DO OSUSZACZA POWIETRZA DTS
w ilości 4 050,00 kg

Parametry:
Forma fizyczna kulki
Gęstość zsypowa 800 kg/m3
Średnica ziaren ok. 2 - 5 mm
Powierzchnia (BET) 750 m2 / g
Objętość pora 0,4 cm3 / g
Wytrzymałość na zgniatanie 200 N
Ścieralność 0,05 % cięż.
Wodoodporność NIE
Pojemność adsorpcyjna 10% wilg. Wzgl. (6,5% cięż.), 80% wilg. Wzgl. (42% cięż.) dla pary wodnej przy 25 °C.

2. SORBENT ADSORBCYJNY SEDAPAC WS DO OSUSZACZA POWIETRZA DTS
w ilości 2 210,00 kg

Parametry:
Forma fizyczna kulki
Gęstość zsypowa 700 kg/m3
Średnica ziaren ok. 2 - 5 mm
Powierzchnia (BET) 650 m2 / g
Objętość pora 0,45 cm3 / g
Wytrzymałość na zgniatanie 120 N
Ścieralność 0,05 % cięż.
Wodoodporność TAK
Pojemność adsorpcyjna 10% wilg. Wzgl. (4% cięż.), 80% wilg. Wzgl. (42% cięż.) dla pary wodnej przy 25 °C.

----------------------------------------
PRODUKT RÓWNOWAŻNY
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne innych producentów. Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych właściwościach i parametrach chemicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny.

---------------------------------------

Przedmiot oraz cel przeprowadzenia badania rynku;

1.Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Dostawców mogących zrealizować dostawę Sorbentu adsorpcyjnego SEDAPAC.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert tylko jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

3.Formularz Ofertowy oraz dodatkowe kryteria należy uzupełnić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej Formularza elektronicznego

----------------------------------------
Osoba do kontaktu:
Barbara Trzcionka, tel. 572 995 521, adres e-mail: barbara.trzcionka@tauron-wytwarzanie.pl

Wszyscy Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu zostaną zaproszeni do udziału w Postępowaniu przetargowym.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się