Dostawa - Laminator termiczny

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w II RUNDZIE RFX w postępowaniu na dostawę:
LAMINATORÓW TERMICZNYCH wyspecyfikowanych w Zał. nr 1 do RFX. PROSIMY O UDZIELENIE RABATU CENOWEGO. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego – TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niz: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagany dowód dostawy,
- Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w "Opisie zapytania". Wykonawca składając ofertę potwierdza, że jest ona zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki".
6. Ilości ujęte w zamówieniu mają charakter planowy i mogą ulec zmniejszeniu lub całkowitej rezygnacji z zakupu. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się