Dostawy rękawic medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”).
Zamówienie podzielone jest na 8 pakietów (części) wymienionych w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub większej ilości pakietów, natomiast w ramach da¬nego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza także produkt równoważny, przez który rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”) i o parametrach – jeśli je doprecyzowano – nie gorszych z punktu widzenia użytkownika.
Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą okresu 12 miesięcy (na taki okres zostaną zawarte umowy), ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala.
Dostawy (dla wszystkich pakietów) będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie.
Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Chorzowska 38
Świętochłowice 41-605
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Chorzowska 38
Świętochłowice 41-605
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się