Awaryjne wykonywanie remontów instalacji elektrycznych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10.

» Opis zapytania

Przedmiotem zadania jest usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach gminnych zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w Rejonach Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym przetargu otrzymywać będzie od zamawiającego zlecenia, wraz ze szczegółowym zakresem prac oraz przedmiarem robót określonym w protokole typowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się