BUDOWA SKATEPARKU W MYSŁAKOWICACH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa monolitycznego, betonowego skateparku
o powierzchni 301,30m2 na działce nr 618/22, 621, obręb 0009, jednostka
ewidencyjna 020607_2 Mysłakowice. Przedmiot zamówienia obejmuje także budowę utwardzonych dojść z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym o grubości 6cm, wyposażenie terenu w małą architekturę oraz oświetlenie terenu i płyty skateparku.

Zakres prac obejmuje:
• splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni,
• wytyczenie projektowanego skateparku oraz dojść do obiektu,
• roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża pod projektowane nawierzchnie,
• wykonanie warstw podbudowy,
• wykonanie płyty żelbetowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich wykończeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach,
• wykonanie nawierzchni dojść z kostki betonowej jasnoszarej,
• montaż elementów małej architektury,
• wykonanie oświetlenia,
• humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego w niezbędnym zakresie,
• uporządkowanie terenu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Szkolna 5
Mysłakowice 58-533
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Mysłakowice
ul. Szkolna 5
Mysłakowice 58-533
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się