Remont ulicy Morcinka w Kutnie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na „Remoncie ulicy Morcinka w Kutnie". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załączniki nr 9 i 10 do siwz – płyta CD) oraz Wspólnego Słownika Zamówień.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Kutno
pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się