Administrowanie zasobem nieruchomości BGK na terenie Polski

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi administrowania Zasobem nieruchomości Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie Polski. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na część objęta zamówieniem podstawowym oraz zamówieniem realizowanym na zasadach prawa opcji (zamówienie opcjonalne). Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie usług administrowania Zasobem nieruchomości Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie Polski, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności określonych dla poszczególnych nieruchomości, stanowiących Zasób nieruchomości Zamawiającego, zgodnie z Kartami czynności administracyjnych, stanowiącymi załączniki do niniejszego OPZ, tj.:
Załącznik nr 1a do OPZ – Karta czynności administracyjnych: „Gdańsk” (dot. Trójmiasto);
Załącznik nr 1b do OPZ - Karta czynności administracyjnych: „Sopot” (dot. Trójmiasto);
Załącznik nr 1c do OPZ - Karta czynności administracyjnych): „Toruń”;
Załącznik nr 1e do OPZ - Karta czynności administracyjnych: „Wrocław”, ul. Malarska 26;
Załącznik nr 1f do OPZ - Karta czynności administracyjnych: „Wrocław”, ul. Jaracza 53;
Załącznik nr 1g do OPZ - Karta czynności administracyjnych: „Bielsko-Biała”;
Załącznik nr 1h do OPZ - Karta czynności administracyjnych: „Jelenia Góra”, ul. Powstania Styczniowego 1;
Załącznik nr 1g do OPZ - Karta czynności administracyjnych: „Jelenia Góra”, ul. Powstania Listopadowego 1.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji (zamówienie opcjonalne), które obejmuje realizację usługi administrowania Zasobem nieruchomości w zakresie:
-prac związanych z konserwacją elementów nieruchomości oraz instalacji,
-usuwania awarii,
-usuwania skutków awarii,
oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych dodatkowych.
Sposób i warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w IPU.
Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik
nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU), które stanowią załącznik nr 2 do
SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 7
Warszawa 00-955
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości

» Dane nabywcy

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa 00-955
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się