Utrzymanie urządzeń kserograficznych w UMWM z możliwością dzierżawy urządzeń

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń kserograficznych w UMWM z możliwością dzierżawy urządzeń.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
3. Zamawiający stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 29 ust. 3a ustawy określa, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Województwo Małopolskie
Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się