Dostawa: część 1 – mebli laboratoryjnych, część 2 – mebli metalowych.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1)mebli laboratoryjnych – w części 1 zamówienia;
2)mebli metalowych – w części 2 zamówienia.
2.Szczegółowo przedmiot zamówienia, jego zakres oraz wymagania jakościowe określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia – zestawieniu szczegółowym, który stanowią załączniki nr 1a i 1b do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.
3. Liczba miejsc dostaw:
1) dot. części 1 zamówienia – dostawa, montaż, podłączenie mebli i urządzeń bezpośrednio w 5. jednostkach zlokalizowanych na terenie Torunia;
2) dot. części 2 zamówienia – dostawa, montaż i ustawienie mebli określonych w poz. nr 1 i 2 zestawienia szczegółowego (załącznik nr 1b do SIWZ) w miejscowości Piwnice k/Torunia (kod pocztowy 87-148), pozostałe pozycje zestawienia szczegółowego w 7. jednostkach zlokalizowanych na terenie Torunia.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6a i 6b do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble przemysłowe

» Dane nabywcy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się