„Dostawa urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem zarządzającym”

» Opis zapytania

1 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem zarządzającym.
2 Wykaz urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia określa pkt II Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1 do SIWP).
3 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP, będącej jej integralną częścią.
4 Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
1) Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWP),
2) Wzorem Umowy (zał. nr 5 do SIWP).
5 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są one znane na etapie składania oferty.
6 Przedmiot Zamówienia należy wykonać w zakresie i z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań wynikających ze Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikami oraz ze Wzoru Umowy (załącznik nr 5
do SIWP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się