Roboty remontowo-budowlane w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w Tłokowisku, Sarnówku, Ciechocinku i Zalesiu Dolnym w okresie 24 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w Tłokowisku, Sarnówku, Ciechocinku i Zalesiu Dolnym w okresie 24 miesięcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się