Sukcesywne dostawy wybranych, nowych lub regenerowanych podzespołów samochodowych (przekładnie kierownicze, turbosprężarki i kompresory klimatyzacji) do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (3 zadania częściowe)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wybranych, nowych lub regenerowanych podzespołów samochodowych, tj. przekładni kierowniczych, turbosprężarek oraz kompresorów klimatyzacji. Przedmiot zamówienia obejmuje również (w cenie oferty) odbiór od Zamawiającego w/w podzespołów samochodowych wymagających regeneracji.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania częściowe:
Zadanie Nr 1 – sukcesywne dostawy nowych lub zregenerowanych przekładni kierowniczych oraz odbiór podzespołów wymagających regeneracji,
Zadanie Nr 2 - sukcesywne dostawy nowych lub zregenerowanych turbosprężarek oraz odbiór podzespołów wymagających regeneracji,
Zadanie Nr 3 - sukcesywne dostawy nowych lub zregenerowanych kompresorów klimatyzacji oraz odbiór podzespołów wymagających regeneracji.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia, nazwa, parametry oraz ilości podane są w Formularzach cenowych dla zadań częściowych nr 1-3, które stanowią Załączniki nr 2/1-3 do SIWZ.
3. W zakresie zadania nr 1 Zamawiający wymaga:
3.1. Termin dostarczenia nowych lub po regeneracji przekładni kierowniczych do Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3, zgodny z ofertą najkorzystniejszą, jednak nie później niż do godziny 14:00 piątego dnia roboczego po dniu złożenia pisemnego (faksem) lub e-mailem zamówienia.
3.2. Oferowane nowe lub po regeneracji przekładnie kierownicze muszą odpowiadać parametrami prze-kładniom montowanym fabrycznie w pojazdach poszczególnych marek, zgodnie z Załącznikiem nr 2/1 do SIWZ.
3.3. Odbiór podzespołów do regeneracji i dostawa zamówionych podzespołów nowych lub po regeneracji (w tym również w ramach udzielonej gwarancji) będą odbywały się na koszt Wykonawcy z i do Magazynu Stacji Obsługi KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3.
3.4. W regenerowanych przekładniach kierowniczych wymagane jest zastosowanie fabrycznie nowych wszelkich uszczelnień i elementów gumowych – oringów, simeringów, uszczelek gumowych, uszczelnień listwy, uszczelnień wałka rozdzielacza, przewodów hydraulicznych, osłon gumowych na drążki kierownicze, łożysk i tulei prowadzących.
3.5. Wymagane jest, aby przekładnie kierownicze nowe lub po regeneracji były dostarczane z założonymi osłonami i drążkami kierowniczymi bez końcówek (oddawane będą z drążkami kierowniczymi i osłonami bez końcówek).
3.6. Wymagane jest, aby Wykonawca udzielił gwarancji na każdy dostarczony podzespół na okres minimum 12 miesięcy.
4. W zakresie zadań nr 2-3 Zamawiający wymaga:
4.1. Termin dostarczenia nowych lub po regeneracji turbosprężarek i kompresorów klimatyzacji do Zamawi-ającego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3, zgodny z ofertą najkorzystniejszą, jednak nie później niż do godziny 14:00 piątego dnia roboczego po dniu złożenia pisemnego (faksem) lub e-mailem zamówienia.
4.2. Oferowane nowe lub po regeneracji turbosprężarki i kompresory klimatyzacji muszą odpowiadać par-ametrami turbosprężarkom i kompresorom klimatyzacji montowanym fabrycznie w pojazdach poszczegól-nych marek, zgodnie z Załącznikiem nr 2/2-3 do SIWZ.
4.3. Odbiór podzespołów do regeneracji i dostawa zamówionych podzespołów nowych lub po regeneracji (w tym również w ramach udzielonej gwarancji) będą odbywały się na koszt Wykonawcy z i do Magazynu Stacji Obsługi KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3.
4.4. W regenerowanych turbosprężarkach i kompresorach klimatyzacji wymagane jest zastosowanie fabrycznie nowych wszelkich uszczelnień i elementów gumowych – oringów, simeringów, uszczelek gumowych, łożysk nośnych, łożysk oporowych.
4.5. Wymagane jest, aby Wykonawca udzielił gwarancji na każdy dostarczony podzespół na okres minimum 12 miesięcy.
5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona utylizacji pozostałych po regeneracji odpadów. Zamawiający zastrzega sobie sprawo do żądania od Wykonawcy zwrotu wymontowanych części zamiennych.
6. Wykonawca dokona regeneracji podzespołów samochodowych objętych przedmiotem zamówienia poprzez przywrócenie im pełnej sprawności technicznej, zgodnie z technologią naprawy oraz instrukcją obsługi producenta pojazdów z zachowaniem ich pierwotnych parametrów techniczno-użytkowych.
7. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w podzespołach nowych lub po regeneracji, dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 42529
Olsztyn 10-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 42529
Olsztyn 10-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Środki transportu z ostatnich 10 dni.