Dostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu kadrowo-płacowego w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Filii w Białymstoku dla łącznej liczby 10 jednoczesnych uczestników (nie dotyczy portalu pracowniczego), przeprowadzenie szkolenia oraz świadczenie usługi serwisowej wdrożonego systemu wraz z dostępem do portalu pracowniczego zapewniającego licencję dla co najmniej 1000 użytkowników.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu pt. Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego, nr WND-POWR.03.05.00-00-Z223/18.
Minimalnymi wymaganymi elementami systemu są:
• moduł dostępu do danych (wprowadzanie, edycja, usuwanie,) i generowania raportów dla operatorów – pracowników Działu Kadr i Płac,
• moduł dostępu do spersonalizowanych (własnych) danych (odczyt, składanie wniosków) dla pracowników UMFC – dostęp przez przeglądarkę w trybie portalu pracowniczego,
• moduł przechowywania danych – system zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS).

System umożliwiać ma między innymi przetwarzanie, informowanie, gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie danych, obejmując swoim zakresem moduł:
a. kadrowy z modułem elektronicznych akt osobowych,
b. płacowy,
c. moduł personalizacji i przedłużania legitymacji służbowych nauczycieli akademickich,
d. portal pracowniczy, do którego pracownik będzie mógł się zalogować i sprawdzić swoje wynagrodzenie, grafik, ilość dni urlopu, złożyć wniosek urlopowy oraz pobrać pasek płacowy, druk RMUA, deklarację PIT i inne.
e. Pracownicze Plany Kapitałowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Okólnik 2
Warszawa 00-368
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2
Warszawa 00-368
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się