.: Konserwacje, drobne prace remontowe, oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3

» Opis zapytania

Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3 w branży: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz), elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i wzorze umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2020 | 08:45


» Lokalizacja

ul. Waryńskiego 9
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 9
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się