Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne dla Powiatu Braniewskiego i jednostek organizacyjnych”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, majątku i ryzyk komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem numer 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej, określa Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Treść Wzorów Umów stanowią odpowiednio dla Zadania nr 1, 2 – Załącznik nr 6 oraz Załącznik numer 7

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Pl. Piłsudskiego 2
Braniewo 14-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe
Pl. Piłsudskiego 2
Braniewo 14-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Usługi finansowe z ostatnich 10 dni.