Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w roku 2021

» Opis zapytania

Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w roku 2021r w zakresie:
Usługi w zakresie minimalnym gwarantowanym:
- Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów wchodzących w skład Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach (6 obiektów);
- Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach ul. J. Kantorówny 2a;
- Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach ul. Milowicka;
- Zapewnienie gotowości, dojazd i interwencje grupy interwencyjnej;
- Konwojowanie wartości pieniężnych.
- Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach ul. Warszawska.
- Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Przejazdowego Dworca Autobusowego w Katowicach Pl. Szewczyka.
- Świadczenie usług ochrony w formie monitoringu sygnałów alarmowych wraz z bezpośrednia ochroną doraźną grup interwencyjnych, parkomatów na terenie miasta Katowice.
Prawo opcji: Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – j.t. Dz. U. poz. 1843 z 27 września 2019r. ze zm, zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia o następujące usługi:
 Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Centra 24 godziny na dobę,
 Świadczenie usług ochrony w formie monitoringu sygnałów alarmowych wraz z bezpośrednia ochroną doraźną grup interwencyjnych, parkomatów na terenie miasta Katowice.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:55


» Lokalizacja

ul. Józefy Kantorówny
Katowice 40-381
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Józefy Kantorówny
Katowice 40-381
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się