Remont budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ulicy Ozimskiej 60B w Opolu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ulicy Ozimskiej 60B w Opolu”. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy obejmujący: zakres, charakterystykę robót oraz parametry techniczne, został określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Określony w dokumentacji projektowej zakres robót obejmuje między innymi:
1) rozbiórkę starych posadzek i okładzin ściennych wraz z wykonaniem podkładów i izolacji;
2) niezbędne rozbiórki, wykucia i przebicia ścian i stropów;
3) Wykonanie szybu windy osobowej i towarowej;
4) Wykonanie okien połaciowych.
5) Remont elewacji wokół okien piwnicznych
6) Izolację przeciwwodną fundamentów ceglanych od strony zewnętrznej; wyposażenie obiektu w urządzenie zapewniające osuszanie budynku metodą nieinwazyjną; remont drenażu opaskowego wokół budynku, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku,
7) demontaż i wykonanie nowej instalacji co.;
8) roboty tynkarskie np.: naprawy tynków istniejących ścian, wykonanie nowych tynków, wykonanie gładzi, wykonanie nowych okładzin ściennych, obudów z płyt gipsowo-kartonowych itp.;
9) wykonanie nowych ścian wewnętrznych;
10) wykonanie nowych posadzek;
11) demontaże i rozbiórki oraz wykonanie nowych instalacji wod.–kan. wraz z białym montażem;
12) demontaż i wykonanie nowych instalacji elektrycznych, logicznych i telefonicznych (wraz z osprzętem);
13) demontaż i wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych instalacji antywłamaniowej, antynapadowej, kontroli dostępu, telewizji dozorowej itp.;
14) wykonanie niezbędnych elementów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach;
15) Wymianę stolarki okiennej, parapetów w piwnicach i stolarki drzwiowej zewnętrznej
16) wykonanie niezbędnych elementów i instalacji przeciwpożarowych w celu dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
17) roboty malarskie;
18) pozostałe prace wymienione w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem wskazanych wyłączeń.
19) inne elementy nie wymienione niezbędne do wykonania remontu i przebudowy budynków uzgodnione z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Ozimska 60 A
Opole 45-368
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Sąd Rejonowy w Opolu
ul. Ozimska 60 A
Opole 45-368
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się