Przedłużenie na okres 24 miesięcy używanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Microsoft 365 wersji E1, E3, MS Project, oraz usług dodatkowych

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest przedłużenie na okres 24 miesięcy używanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Microsoft 365 wersji E1, E3 , MS Project oraz usług dodatkowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamówieniem opcjonalnym objęte są czynności wyszczególnione jako opcjonalne w pkt 3.3 SIWP. Podczas realizacji zamówienia, Zamawiający nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z powyższego prawa, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę z zakresu:
1) Zakupu i dostawy licencji oprogramowania Microsoft 365 w wersji E1:
- w zakresie podstawowym w ilości 559 szt.
- w zakresie opcjonalnym w ilości 21 szt.
2) Zakupu i dostawy licencji oprogramowania Microsoft 365 w wersji E3:
- w zakresie podstawowym w ilości 295 szt.
- w zakresie opcjonalnym w ilości 105 szt.
3) Zakupu i dostawy licencji oprogramowania Microsoft Project w ilości 5 szt.
4) Rozbudowy wdrożonego PKI :
- w zakresie podstawowym - rozbudowa wdrożonego PKI.
- w zakresie opcjonalnym - rozbudowa wdrożonego PKI w wymiarze 100 godzin wsparcia.
- w zakresie podstawowym - oprogramowania do podpisu elektronicznego PKI.
- w zakresie opcjonalnym - oprogramowania do podpisu elektronicznego PKI.
5) Zakupu i dostawy licencji Microsoft CAL w ilości 800 szt.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącą załącznik nr 1 do SIWP i będący jej integralną częścią.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się