Zakup ciągnika z ładowaczem

» Opis zapytania

3.1 Przedmiot zamówienia: Zakup ciągnika z ładowaczem.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ Specyfikacja techniczna ciągnika.
3.3 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.3.1 Ciągnik musi być fabrycznie nowy
3.3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ - Specyfikacja techniczna.
3.3.3 Minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy,
3.3.4 Koszt dostawy pokrywa Wykonawca,
3.3.5 Ciągnik zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. ul. Garncarska 18, 98-290 Warta w godzinach 7oo - 15oo.
3.3.6 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
i eksploatacji ciągnika.
3.3.7 Dostarczony ciągnik musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Garncarska 18
Warta 98-290
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie
ul. Garncarska 18
Warta 98-290
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się