Kompleksowa obsługa robót ziemnych na terenie Gminy Świerklaniec

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Świadczenie usług koparko-ładowarką oraz minikoparką przy awariach oraz pracach planowanych przez ZWiK Świerklaniec;
b) Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowawczym o ładowności do 5 ton wraz z kierowcą przy awariach oraz pracach planowanych przez ZWiK Świerklaniec;
c) Sukcesywna dostawa piasku pozaklasowego;
1.1. Przewidywana ilość godzin pracy koparki: ok. 500 godzin.,
1.2. Przewidywana ilość piasku: ok. 300 ton,
1.3. Zamawiający zastrzega, że powyższy zakres stanowi wyłącznie szacunek i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
1.4. Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.
1.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
1.6. Wymagania techniczne i wyposażenie koparko-ładowarki:
- moc powyżej 80 KM,
- pojemność łyżki podstawowej szerokości 60 cm – powyżej 0,3 m3,
- głębokość kopania – powyżej 4 m,
- pojemność łyżki ładowarki – minimum 1,2 m3,
- wysokość załadunku – powyżej 2m,
- łyżki do wąskich wykopów (0,4m) i do skarpowania (1,2-1,8m),
- konieczne jest dopuszczenie do poruszania się koparko-ładowarki po drogach publicznych,
- konieczne jest, aby łyżka ładowarki była wielofunkcyjna (kopanie, spychanie, rozścielanie, wyrównywanie, przewóz materiałów), bez konieczności wymiany osprzętu.
1.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi w terminie nie późniejszym niż:
- 24 godziny od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego konieczności rozpoczęcia realizacji zadania przy wykonywaniu planowanych zadań,
- 2 godziny od zgłoszenia w przypadku robót prowadzonych przy awariach.
1.8. Dostawa piasku w każdej ilości będzie odbywać się w ciągu 2 godzin (w przypadku awarii), 24 godzin (w przypadku planowanych zadań) od momentu zgłoszenia (telefon). Transport i rozładunek następować będzie bezpośrednio na terenie budowy lub awarii.
1.9. Czas pracy sprzętu wraz z operatorem będzie liczony od momentu przybycia na miejsce awarii/planowanych prac wskazane przez Zamawiającego do momentu zakończenia pracy. Koszt dojazdu na miejsce awarii/budowy i powrotu ponosi Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Łąkowa 16H
Orzech 42-622
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu
Łąkowa 16H
Orzech 42-622
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się