Dostawa oprogramowania do monitoringu infrastruktury IT pod kątem usług oraz urządzeń wraz z asystą i wsparciem technicznym

» Opis zapytania

Dostawa oprogramowania do monitoringu infrastruktury IT pod kątem usług oraz dla urządzeń wraz z asystą i wsparciem technicznym. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego.
1) Zakres zamówienia podstawowego obejmuje:
a) Dostarczenie i wdrożenie subskrypcji do oprogramowania do monitoringu infrastruktury IT pod kątem usług wraz z szkoleniem i asystą i wsparciem technicznym w okresie obowiązywania Umowy. Oprogramowanie powinno:
• umożliwić śledzenie co najmniej 50 szt. “monitorów-punktów” kontrolnych realizujących świadczone usługi IT oraz 1 konta użytkownika,
• zapewnić co najmniej 2 dodatkowe konta użytkownika,
wraz z funkcjami:
• monitorowania transakcji internetowych w języku Java,
• monitorowania PHP agent,
• monitorowania użytkownika końcowego (EUM End User Monitoring),
• automatycznego wykrywania aplikacji i mapowania ich zależności (ADDM - Application Discovery and Dependency Mapping).
b) Dostarczenie i wdrożenie subskrypcji do oprogramowanie do monitoringu infrastruktury IT dla urządzeń wraz z zapewnieniem asysty i wsparcia technicznego w okresie obowiązywania Umowy. Oprogramowanie składające się z modułu do monitorowania i obrazowania stanu urządzeń sieciowych, zapewniające monitoring dla:
• 600 urządzeń,
• mapowania portów na switch-ach dla min. 15000 portów,
• 12 kont użytkowników,
• Unlimited IP Addresses na IP Address Manager (IPAM)
2) Zakres zamówienia opcjonalnego obejmuje:
a) Dostarczenie i wdrożenie subskrypcji oprogramowania do monitoringu infrastruktury IT pod kątem usług wraz z zapewnieniem asysty i wsparcia technicznego w okresie obowiązywania Umowy. Oprogramowanie zapewniające:
• monitoring 150 szt. “monitorów-punktów”;
• 2 dodatkowe konta użytkownika;
• rozszerzenie funkcjonalności Oprogramowania o monitorowanie Microsoft Office SharePoint.
b) Dostarczenie i wdrożenie subskrypcji oprogramowania do monitoringu infrastruktury IT dla urządzeń wraz z zapewnieniem asysty i wsparcia technicznego w okresie obowiązywania Umowy. Oprogramowanie składające się z modułu do monitorowania i obrazowania stanu urządzeń sieciowych dla dodatkowych:
• 10 użytkowników,
• 250 urządzeń,
• 250 portów mapowania.
c) Dostarczenie i wdrożenie rozszerzeń funkcjonalności subskrypcji Oprogramowania do łącznej kwoty 137 000,00 zł, znajdujących się w indywidualnej ofercie Wykonawcy wraz z asystą i wsparciem technicznym na okres obowiązywania Umowy.
d) Wydłużenie okresu realizacji Umowy w zakresie asysty i wsparcia technicznego realizowanej dla Oprogramowania, o którym mowa w pkt. 1) o dodatkowe 12 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
Gdańsk 80-601
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Gdańskie Centrum Informatyczne
Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
Gdańsk 80-601
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się