Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. Słowackiego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. Słowackiego w Gliwicach" w procedurze uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).
Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie koncepcji, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
Dokumentacja projektowa winna być zgodna z dokumentem opracowanym na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej" dostępnym na stronie: http://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/124959/uchwala-nr-22-2019
Wymagany termin rękojmi: Jednostka Projektowania udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat, licząc od daty protokolarnego odbioru opracowania dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się