Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łukowskiego. W imieniu Powiatu Łukowskiego, który jest Zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Pełnomocnik - Inter-Broker Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łukowskiego Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:
Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łukowskiego. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:
- od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- przedmiotów szklanych od stłuczenia,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łukowskiego. Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4) ubezpieczenie Assistance,
5) ubezpieczenie Zielona Karta.
6) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Żeglarska 31
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Inter Broker sp z o.o.
ul. Żeglarska 31
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się