Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.
2. Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania:
Zadanie 1 Oddział Terenowy Lubelski; Zadanie 2 Oddział Terenowy Małopolski.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się