Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w mieście Marki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w mieście Marki wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia dla niżej wymienionych ulic podzielonych na części zamówienia:
Część I Ulica Wesoła na odcinku od ul. Ceglanej do granicy miasta Marki długość 1500 m.
Część II Ulica Dzika sięgacz zaczynający się przy budynku o numerze porządkowym Dzika 25 do granicy działki ewid. nr 56/2 obręb 04-07 długość 190 m. - zgodnie z rozdziałem VI SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się