Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi 6 KDD- od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – etap II.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi 6 KDD- od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – etap II” obejmującą budowę drogi klasy D o długości ok 220 m, szerokości jezdni 7,0 wraz z obustronnym chodnikiem szerokości 2 m wraz z przebudową kolidującej infrastruktury tj: kanalizacji deszczowej, oświetlenia.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- stwierdzanie i weryfikację zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,
- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
- ustalanie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych,
- wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych na polecenie Zamawiającego,
- zatwierdzanie do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiającego,
- opiniowanie możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,
- uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego w radach budowy, spotkaniach, komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, cyklicznych pobytach na budowie.
W ramach przedmiotowego zadania planuje się 6 pobytów projektanta na budowie oraz opracowania projektowe w ilości 300 jnp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- opis przedmiotu zamówienia,
- wzór umowy wraz z załącznikami
stanowiące załączniki do specyfikacji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się