Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu: Zaangażowana Szkoła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
1.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na IV części:
- część I „Dostawa sprzętu komputerowego”,
- część II „Dostawa programów komputerowych”,
- część III „Dostawa pomocy dydaktycznych”,
- część IV „Dostawa mebli”.
1.2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia dla każdej części określa załącznik do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
1.3. Przedmiot określony w załączniku do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części należy dostarczyć do miejsca realizacji projektu tj.:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju, ul. Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka-Zdrój,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce-Zdroju, ul. Sądecka 2, 34-700 Rabka-Zdrój,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju, ul. Poniatowskiego 186, 34-700 Rabka-Zdrój,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 78, 34-700 Rabka-Zdrój,
- Szkoła Podstawowa w Chabówce, Chabówka 232,
- Szkoła Podstawowa w Ponice, Ponice 105,
- Szkoła Podstawowa w Rdzawce, Rdzawka 60.
Umowy na realizację przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z Dyrektorami szkół podstawowych na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz na podstawie złożonych ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Parkowa 2
Rabka-Zdrój 34-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
Rabka-Zdrój 34-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się