Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego w sezonie 2020/2021. Zadanie I – „Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie gmin: Sterdyń, Ceranów i Kosów Lacki” Zadanie II – „Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie gmin: Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Jabłonna Lacka, Bielany.”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego w sezonie 2020/2021.
Zadanie I – „Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Sterdyń, Ceranów i Kosów Lacki.
Zadanie II – „Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski , Jabłonna Lacka i Bielany.
wg załączonego do niniejszej specyfikacji wykazu dróg z podaniem ich długości i potrzeb odśnieżania. (załączniki nr 9 i 10 do SIWZ)
3.1.1. Planowany zakres usługi:
- zwalczanie śliskości zimowej mieszanką uszorstniającą Wykonawcy ;
- odśnieżanie dróg;
- likwidacja naboju lodowego i śnieżnego na jezdniach;
- zabezpieczenie i utrzymanie gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia;
3.1.2. Wyszczególnienie robót i usług:
- zwalczanie śliskości wraz z załadunkiem mieszanki uszorstniającej (nośnik Wykonawcy, pług i piaskarka Zamawiającego);
- zwalczanie śliskości wraz z załadunkiem mieszanki uszorstniającej (nośnik, pług i piaskarka Wykonawcy);
- odśnieżanie dróg pługiem Zamawiającego;
- odśnieżaniem dróg pługiem Wykonawcy;
- odśnieżanie dróg równiarką samojezdną lub równoważnym pojazdem z pługiem skośnym;
- odśnieżanie dróg ładowarką kołową jednonaczyniową o pojemności łyżki do 2,5m3;
- odśnieżanie dróg ładowarką kołową jednonaczyniową o pojemności łyżki powyżej 2,5m3;
- usuwanie naboju lodowego koparką o pojemności łyżki do 1,2m3;
- mieszanka uszorstniająca – mieszanka piasku z 30 % zawartości NaCl (chlorek sodu);
3.1.3. Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi:
W przypadku złożenia oferty na wykonanie dwóch zadań:
- 2 nośniki z piaskarką i pługiem lekkim;
- 2 nośniki – samochód do zamontowania piaskarki i pługa;
- 2 ładowarki jednonaczyniowe o pojemności łyżki do 2,5m3 i powyżej 2,5m3;
- 2 koparki podsiębierna o pojemności łyżki do 1,2m3;
- 2 równiarka samojezdna lub równoważny pojazdem z pługiem skośnym
W przypadku złożenia oferty na 1 zadanie:
- 1 nośnik z piaskarką i pługiem lekkim;
- 1 nośnik – samochód do zamontowania piaskarki i pługa;
- 1 ładowarka jednonaczyniowe o pojemności łyżki do 2,5m3 i powyżej 2,5m3;
- 1 koparka podsiębierna o pojemności łyżki do 1,2m3;
- 1 równiarka samojezdna lub równoważny pojazdem z pługiem skośnym;
3.1.4. Sposób wykonywania usługi powinien odpowiadać V i VI standardowi zimowego utrzymania dróg w zakresie wymogów zawartych w „Standardach zimowego utrzymania dróg zamiejskich” i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zimowego utrzymania dróg wydanej przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mińska 65, pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Wolności 23
Sokołów Podlaski 08-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Wolności 23
Sokołów Podlaski 08-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się