Dostawa nowego samochodu służbowego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki nowego fabrycznie samochodu osobowego typu liftback 5 osobowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020 dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą przy ul. Kolegialnej 17, 09-402 Płock.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się