Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie posadzek na gruncie i zarysowań elementów konstrukcyjnych w piwnicy, naprawie strefy przycokołowej i cokołu budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie posadzek na gruncie i zarysowań elementów konstrukcyjnych w piwnicy, naprawie strefy przycokołowej i cokołu budynku Zespołu szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie szkolnym. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia jak wyżej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz 85-102
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz 85-102
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się