Dostawa wraz z montażem sprzętu specjalistycznego ułatwiającego funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu "SAMO-Dzielni edycja 2 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu specjalistycznego ułatwiającego funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu "SAMO-Dzielni edycja 2 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy ops przedmiot zamówienia. zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3i 5 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się