Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2021 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników o pojemności 2 500 litrów każdy , znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa w Powroźniku nr 140 w gminie Muszyna ( baza ZUK), w łącznej szacunkowej ilości 130 000 litrów i o parametrach opisanych Polska Normą PN-EN 590:2013-12. W skład rzeczowego zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiorników Zamawiającego w czasie trwania umowy, która będzie podpisana na okres : od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Miejsce dostaw : Powroźnik 140, Gmina Muszyna. Zamówienie obejmuje transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostaw wskazanego przez Zamawiającego, realizowane własnym staraniem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kraszewskiego 37
Krynica-Zdrój 33-380
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju
Kraszewskiego 37
Krynica-Zdrój 33-380
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się