Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach paliwowych Wykonawcy, zlokalizowanych co najmniej w następujących miejscowościach: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Kolno, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.
2. Zamawiający dopuszcza tankowanie pojazdów na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w innej miejscowości, niż wymienione w ust. 1, w przypadku jej czasowego wyłączenia, a także w przypadku zaistnienia potrzeby zatankowania pojazdu Zamawiającego poza terenem województwa podlaskiego.
3. Zakup paliw dokonywany będzie bezgotówkowo na podstawie obowiązujących u Wykonawcy zasad i dokumentów.
4. Ceny paliw zaoferowane przez Wykonawcę muszą uwzględniać koszty cyklu życia produktu, tj. cenę nabycia oraz koszty transportu do stacji paliw. Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży, posiadać stosowne certyfikaty i atesty wymagane polskim prawem. Oferowane Zamawiającemu paliwa muszą spełniać normy i wymagania jakościowe, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz:
- dla oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680 z późn. zm.). Wymagania jakościowe oleju napędowego zawarte są w normie PN-EN 590+A1:2017-06. Wymagania jakościowe benzyny bezołowiowej Pb 95 zawarte są w normie PN-EN 228+A1:2017-06,
- dla gazu LPG – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. poz. 540). Wymagania jakościowe gazu płynnego LPG zawarte są w normie PN-EN 589:2019-04.
5. Zamawiający aktualnie posiada 31 pojazdów.
6. Zamówienie obejmuje dostawę w ciągu 3 lat (2021 – 2023) paliw o łącznej ilości około:
1) benzyna bezołowiowa 95 - 20 000 litrów
2) autogaz LPG - 40 000 litrów
3) olej napędowy - 22 000 litrów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Szepietowo-Wawrzyńce 64
Szepietowo 18-210
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Szepietowo-Wawrzyńce 64
Szepietowo 18-210
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Paliwa z ostatnich 10 dni.