Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów wielkogabarytowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych niesegregowanych, stałych segregowanych, nieczystości płynnych oraz odpadów wielkogabarytowych
z 8. BLTr w m. Balice, z obiektu technicznego RWT Balice w m. Zabierzów, z obiektu technicznego RWT Balice w m. Cholerzyn, z 360. prdz w m. Brzoskwinia, z WKU Nowy Targ, z WKU Oświęcim
i WOT Oświęcim, realizowane w zakresie niżej wymienionych 4 zadań:
1.1. Zadanie nr 1 – świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych niesegregowanych, stałych segregowanych, nieczystości płynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z 8. BLTr w m. Balice, obiektu technicznego RWT Balice w m. Zabierzów, obiektu technicznego RWT Balice w m. Cholerzyn, 360. prdz w m. Brzoskwinia:
- 8. Baza Lotnictwa Transportowego w m. Balice, 32-083 Balice, ul. Medweckiego 10;
- obiekt techniczny RWT Balice w m. Zabierzów, 32-080 Zabierzów, ul. Leśna;
- obiekt techniczny RWT Balice w m. Cholerzyn, 32-083 Cholerzyn, ul. Przemysłowa;
- 360. prdz w m. Brzoskwinia, 32-084 Brzoskwinia;
1.2. Zadanie nr 2 – świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych niesegregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z WKU Nowy Targ w m. Nowy Targ;
- WKU Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, os. Bór 10;
1.3. Zadanie nr 3 – świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych niesegregowanych, stałych segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z WKU Oświęcim w m. Oświęcim;
- WKU Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Orzeszkowej 9;
1.4 Zadanie nr 4 – świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych niesegregowanych, stałych segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z WOT Oświęcim w m. Oświęcim;
- WOT Oświęcim, 32-600 Oświęcim, os. Rtm. Pileckiego 37.
2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
a) zał. nr 3 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”;
b) zał. nr 4 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
c) zał. nr 5 do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kraków 50
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

8 Baza Lotnictwa Transportowego
Kraków 50
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się