Zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla 4 placówek oświatowych w Częstochowie w 2021 roku w ilości 123 000 litrów.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla 4 placówek oświatowych w Częstochowie w 2021 roku w ilości 123 000 litrów.

1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego do niżej wymienionych placówek oświatowych:
1) Miejskie Przedszkole nr 29, ul. Osada Młyńska 1, 42-280 Częstochowa;
2) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów, ul. Wirażowa 8, 42 202 Częstochowa;
3) Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej, ul. Festynowa 24, 42 280 Częstochowa;
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Połaniecka 50, 42-209 Częstochowa.

2. Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1.
1) Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie (faksem bądź mailem) pracownika placówki w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w ilościach określonych w zgłoszeniu (średnio od 3 000 do 5 500 litrów). Pojemność zbiorników dla poszczególnych odbiorców zgodna z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2) Planowana łączna ilość oleju wynosić będzie ok. 123 000 litrów.
3) Miejsce dostawy oleju: kotłownia wskazana przez placówkę.
4) Dostawa oleju do placówek objętych zamówieniem może być łączona, w przypadku zbieżności terminów dostawy do poszczególnych placówek.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość: zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy oleju stosownie do potrzeb.

3.Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ, tj. „Wykaz placówek oświatowych wraz z określeniem planowanej ilości dostaw oleju opałowego dla poszczególnych placówek oświatowych”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Śląska 11/13
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się