Dostawa produktów spożywczych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz załadunek i rozładunek.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 8
Ciechanowiec 18-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Szkolna 8
Ciechanowiec 18-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się