Dostawa fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fortepianu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem.
3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji, być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, nienoszący śladów użytkowania, nierekondycjonowany, niepowystawowy, w stanie kompletnym, tj. gwarantującym korzystanie zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentu po wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego, oraz strojenie i intonację po upływie roku, licząc od dnia pierwszego strojenia instrumentu.
5. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty dostawy i sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 28
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Instrumenty

» Dane nabywcy

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego
ul. Kościuszki 28
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się