"Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na teresnie gminy Chmielno"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chmielno.
Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i prognozowaną ilość odpadów:
1. Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 - 411,55 Mg.
2. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 - 74,84 Mg.
3. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 - 6,23 Mg.
4. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 - 82,85 Mg.
5. Opakowania ze szkła 15 01 07 - 47,55 Mg.
6. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 - 80,77 Mg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Gryfa Pomorskiego 28A
Chmielno 83-333
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Gryfa Pomorskiego 28A
Chmielno 83-333
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się