Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w m. Gościmierz oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicy Polnej w m. Cerkwica

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w m. Gościmierz i na ul. Polnej w Cerkwicy. Budową przepompowni w m. Gościmierz
i rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej do m. Cerkwica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej załączonym do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Nadmorska 7
Karnice 72-343
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Karnice
Nadmorska 7
Karnice 72-343
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się