Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kre-sowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach”, w podziale na następujące części (zadania):
Zadanie nr 1: Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów
Zadanie nr 2: Dostawa warzyw przetworzonych, tłuszczy, produktów przemiału, ziaren
Zadanie nr 3: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym część II SIWZ, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo - cenowym oraz zgodnie z opisem przed-miotu zamówienia, stanowiącym część III SIWZ.
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5. PZP, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż o 20% wartości przedmiotu zamówienia. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmia-nie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Domańskiego 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się