Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska z w podziale na 3 zadania:
ZADANIE 1 – Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy.
ZADANIE 2 – Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy.
ZADANIE 3 – Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy, odpowiednio dla każdego z zadań. Wzór umowy dla ZADANIA 1 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, wzór umowy dla ZADANIA 2 stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy dla ZADANIA 3 stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Wrocław 50-411
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Wrocław 50-411
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się